news-details

ООН: Индигенните народи продължават да се изправят пред изключване

Според ООН, индигенните народи продължават да се изправят пред значително изключване, дискриминация и отчуждение.

В изявлението на Организацията на Обединените нации се посочва: "Представителите на тези общности се събират всяка година в седалището на ООН, за да ускорят действията за защита на правата си и да работят заедно за намиране на решения за по-добро бъдеще."

Bulgaria News Agency