news-details

Европейската централна банка намали три ключови лихвени проценти с 25 базисни точки

Според изявлението, направено от ЕЦБ, лихвената ставка на основните операции за рефинансиране, както и лихвените ставки за маржинално кредитиране и депозитиране ще бъдат намалени с начална дата 12 юни 2024 г. и ще бъдат съответно 4,25%, 4,50% и 3,75%.

Bulgaria News Agency